Bonte Bentheimer varken

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

De Bonte Bentheimer is een oud varkensras dat van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw veel voorkwam in het de grensstreek van Bad Bentheim en Twente. Tegenwoordig zijn er niet zoveel raszuiver varkens meer van dit ras.

Deze website geeft informatie over dit bijzondere varken; over de kenmerken, de eigenschappen en de geschiedenis. Daarnaast vindt u informatie over de kleinschalige varkenshouderij in het algemeen.
.
Bovendien geeft deze website toegang tot het interactieve stamboek van Zooeasy. In dit gedeelte kunnen fokkers en houders opmaat informatie krijgen over de fokkerij en kunnen ze de stamboekgegevens van de raszuivere Bonte Bentheimers in Nederland raadplegen. Voor dit gedeelte heeft U inloggegevens nodig die alleen na betaling verkregen kunnen worden.
Deze website is voortgekomen uit een samenwerking verband met gecertificeerd labelhouder de Foxyfarm, houder en fokker van Echte Bonte Bentheimersvarkens in Nederland. Het doel van deze website is het overdragen van kennis van het Echte Bonte Bentheimer varken.en het bekend maken van de speciale smaak van het Echte Bonte Bentheimer vlees.